Artistiek Pedagogisch Project

BKO Academie voor Beeldende & Audiovisuele Kunsten Overijse stelt zich tot doel de artistieke
kennis (theoretisch/ technisch), het creatieve handelen en het komen tot zelfstandig functioneren, te
stimuleren. Maar een academie moet meer zijn dan enkel de plaats waar aan kunstbeoefening wordt
gedaan. In de academie staat kunst centraal. Het is onze betrachting dat de studenten via de
kunstbeoefening én cultuureducatie gepassioneerde kunst- en cultuurparticipanten worden. Het
bijbrengen van techniek en vaardigheden is belangrijk maar is geen finaliteit op zich. Inzicht in kunst
en cultuur is voor BKO een belangrijker doelstelling.

Aan de hand van onderstaande synthese bieden we een doelgericht en kwalitatief kunstonderwijs aan
met als strategische doelstellingen:
1. Anders leren kijken
/ Zoeken – onderzoeken / experimenteren / aansluiten op de hedendaagse kunstactualiteit /

2. Individuele procesbegeleiding
/ leraar kunstenaar / in dialoog gaan / eigen beeldtaal ontwikkelen / levenslang leren

3. Inspirerende werkomgeving
/ goesting / samenwerking / artistiek voedend / positief klimaat / sterke omkadering /

4. Openheid – Vrijheid
/ circulair groeiproces / jezelf zijn / persoonlijkheid ontwikkelen / kritische instelling /

5. Diversiteit
/ Interdisciplinair / richten tot een breed publiek / samenwerken socioculturele initiatieven /