15 januari - 19 februari 2023

Àvolonté expo Yves & Christophe Malfliet

Yves Malfliet (docent keramiek) en Christophe Malfliet, twee broers, twee kunstenaars. Een keramist en een schilder.

Na 30 jaar hun eigen weg op te zijn gegaan, gaan beide broers terug de uitdaging aan om samen tentoon te stellen met unieke, nieuwe werken. Een echte première!

De artistieke capriolen van Christophe en Yves Malfliet zijn moeilijk te duiden. Wars van elke trend zijn ze trouw aan hun eigen stijl: soms vertederend, emotioneel en hilarisch, soms sarcastisch, vervreemdend en schokkend mooi . Hedendaagse figuratie en abstractie gaan hand in hand . Wat direct opvalt in het werk van de twee broers is het feest van kleur en het uitbundige eclectisme, zowel qua vorm als inhoud . Het zijn eigenzinnige Bourgondiërs die, dwars tegen de stroom in, hun eigen belevingswereld hard maken en het als een toneelstuk loslaten aan de toeschouwer . Het “lezen” van hun werk impliceert in feite verschillende benaderingen, die niet altijd onmiddellijk duidelijk zijn . Dit is een integrerende factor in hun kunstbeleving, waar ze de toeschouwer de vrijheid geven om het werk naar believen te interpreteren en te “consumeren” . Hun creaties roepen fascinatie op en creëren momenten van (zelf)reflectie, die soms destabiliserend werken en de toeschouwer verplicht om met een “geestesoog” de kunstwerken te ontdekken …

Waar?

Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in Gallery Sofie Van den Bussche, Barthélémylaan 22, Brussel.

meer info

wanneer?

Opening zondag 15 januari 2023 van 2-6 pm