5 maart - 4 juni 2023

zonder woorden

ZONDER WOORDEN, SANS MOTS, OHNE WORTE, WITHOUT WORDS, БЕЗ СЛОВ, 无话可说 dubbeltentoonstelling Frans Masereel en Stefan Serneels

Frans Masereel (1889-1972) is tekenaar, aquarellist, schilder, bedreven in de boekdrukkunst, ontwerper van controversiële beeldromans, illustrator van werken uit de wereldliteratuur. We kennen Masereel vooral als onovertroffen vakman in de houtsnijkunst. Een chroniqueur van de twintigste eeuw. Een eeuw getekend door een amalgaam van onmenselijke oorlogen, waanzin, wanverhoudingen, onderdrukking van de kleine man en hoogtij van menselijke dwaasheden.

Als overtuigd pacifist brengt Masereel net die gewelddadigheid onverschrokken in beeld. Een aanklacht in het kwadraat.

Als verwoed reiziger doorkruiste hij o.a. Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Rusland en China. Wat hij er zag, is weerspiegeld in zijn werk, dat verboden en verguisd werd in nazi-Duitsland. Doch later terug erkenning vond in datzelfde naoorlogse Duitsland en als buitengewoon ervaren wordt tot in China. Masereel wordt beschouwd als één van de grote kunstenaars van de twintigste eeuw.

 

Stefan Serneels (1968), chroniqueur van de laat twintigste en vooral eenentwintigste eeuw, roept in tegenstelling tot Masereel, een totaal verinnerlijkte wereld op. Vreemd, irrationeel, bedreigend, onheilspellend. Alledaagse locaties en voorwerpen krijgen, eens uit hun banale context gerukt, een nieuwe lading. Herinneringen, hoogstpersoonlijk en onvermijdelijk vertekend, duiken op tegen de achtergrond van de wereld van nu, nu in ruime zin.

Horrorfilms, de suspense van Hitchcock, stills en foto’s, absurdistische teksten van o.a. Beckett, manga’s en underground electro-muziek zitten in zijn hoofd gebrand.

Op basis hiervan ontwikkelt Serneels een eigen zeer herkenbare schriftuur.

Hij recycleert eigen werk en redt het zo van de destructie. Hij combineert, herwerkt, hervormt het met diverse technieken. Hij slaagt erin platenhoezen te ontwerpen en een kortfilm te maken gebaseerd op het Japanse verschijnsel hikikomori*, geplaatst in een vervlaamste wat marginale en absurde context.

* dit is een Japans verschijnsel waarbij vooral jongeren zich terugtrekken uit de wereld en geïsoleerd in hun kamer leven.

 

Tentoonstellingsmaker Frank Hendrickx stelde de expo samen. Talloze exposities staan op zijn naam, waarin hij hedendaagse kunstenaars aan bod laat komen vaak in confrontatie met elkaar of met internationaal avant-garde kunstenaars uit vroegere periodes.

Geruggesteund door Roger Vander Linden, vice-voorzitter van de Masereel Stiftung in Saarbrücken, brengt hij in Aarschot werk van Masereel uit privé-collecties in confrontatie met het hedendaagse oeuvre van de Aarschotse kunstenaar Stefan Serneels.

Een confrontatie van twee meesters uit een andere periode, met een andere harteklop en andere achtergrond. Ze delen echter wel hun verwante artistieke bezieling. Beide kunstenaars getuigen van hun tijd in beelden en zijn ongetwijfeld meesterlijke tekenaars.

De confrontatie Masereel/Serneels is een uitdaging, maar ook een dialoog tussen gevestigd en gloednieuw werk.

‘Zonder Woorden’, onuitwisbare beelden.

Waar?

Stedelijk Museum

Elisabethlaan 103, Aarschot

wanneer?

Opening zondag 5 maart 2023 om 15u